اعتراض

همیشه این سوال ذهن کوچک اورا میآزرد که چرا مادرش به سیگار کشیدن همه اعتراض می کند جز پدر عشق بود ،ترس بود و یا بی تفاوتی......در این اوهام بود که به ناگاه تند باد سرفه  های خواهر کوچکش ابر افکارش را پراکند

/ 0 نظر / 31 بازدید