عقل کل

عمو جان خدا بیامرز مرد بزرگی بود. در بین جمع فامیل  همیشه حرف اول را می زد وهمواره مورد تائید و وثاق دیگران بود.اعضای خانواده بزرگ ما از خرد و کلان در مسائل با او مشورت می کردند و سنگ صبورشان بود و به قولی عقل کل فامیل بود. اما در این بین یک موضوع همیشه اسباب تعجب من بود و یک علامت سوال.

پس چرا او سیگار می کشید؟

/ 0 نظر / 30 بازدید