قطران بخار سیاه

پدر دست خود را بر روی بخار آب کتری قرار داد .قطرات آب ناشی از مایع شدن بخار آب دستانش را را مرطوب کرد.سپس رو به پسرش چنین ادامه داد .دود سیگار هم که پر از مواد سمی و داغ است در شش های انسان تبدیل به یک مایع سیاه و چسبناک شده و به آسانی از آن پاک نمیشود .همین مواد باعث ایجاد سرطان در فرد سیگاری می شود.کودک آنچنان در اندیشه دود سیاه و قیر سرطانزا و باقی ماندن وحشتناکش در ریه بود که هرگز متوجه سوختگی دست پدرش نشد.

/ 0 نظر / 97 بازدید