نیکوتین

نیکوتین

نیکوتین تنها ماده مخدری است که فرد در زمان استفاده از آن همزمان به دیگر فعالیت های اجتماعی و معمول خود نیز ادامه می دهد.

در زمان ترک کاری که کردم این بود :

 هر وقت می خواستم سیگار بکشم دست از کار می کشیدم و فقط سیگار کشیدم . بدون هیچ کار دیگری .حتی یک حرکت اضافه. یک جا می ایستادم و می کشیدم....                                             روش بسیار موثر بود.

/ 0 نظر / 69 بازدید