ترفندی از شرکتهای دخانی جهت فریب زنان:

شرکتهای دخانی با از دست دادن مشتریان مرد خود به واسطه مرگ ناشی از مصرف دخانیات  به دنبال بازار جدیدی برای محصولات خود هستند.القای باورهای نادرستی مانن استقلال ،جذابیت و لاغری شیوه های فریبکارانه ای است که آنان براب جذب زنان و دختران به خصوص در کشورهای در حال توسعه به کار بسته اند .آنان این شیوه را با طراحی سیگارهای به ظاهر سبک،سفید و بلند و باریک و بسته بندی زیبا تکمیل می کنند .در کنار این ظاهر مرگ،بیماری و زشتی در انتظار زنان و دخترانی است که فریب این ترفندها را خورده و علاوه بر زیان مالی ،سلامت و زیبایی خود را نیز از دست داده اند.

/ 1 نظر / 65 بازدید
لیلا

موافقم