زندگی بدون دخانیات

این وبلاگ را به همه کسانی که برای رسیدن به زندگی بدون دخانیات تلاش می کنند تقدیم می کنم

» روز جهانی بدون دخانیات :: ۱۳٩٠/۳/٧
» امروز بیش از صد هزار نفر اولین سیگار خود را روشن کرده اند :: ۱۳٩٠/۳/٧
» نیکوتین :: ۱۳٩٠/۳/۱
» آن موقع که قانون نبود :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» مقصر :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» حقایقی مستند درباره زنان مصرف کننده دخانیات :: ۱۳٩٠/٢/٧
» راهنمای گام به گام رفتار تاثیر گذار خانواده و اطرافیان با افراد مصرف کننده :: ۱۳٩٠/٢/٤
» ده حقیقت مهم در باره ناس و تنباکو های بدون دود :: ۱۳٩٠/٢/۱
» تنها راه کنترل دخانیات اجرای چارچوب معاهده جهانی کنترل دخانیات و طرح ژنریک پاکت :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» کلمات معجزه آسا برای ترک سیگار :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» ترفندی از شرکتهای دخانی جهت فریب زنان: :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» دود دست سوم سیگار :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» برچسبهای هشدار دهنده پاکتهای سیگار در ایران :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» تصاویر هشدار دهنده پاکتهای سیگار نقاط مختلف دنیا سری دوم :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» تصاویر هشدار دهنده پاکتهای سیگار نقاط مختلف دنیا سری اول :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» علائم سیگار کشیدن ممنوع :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» MPOWER چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» عملکرد و آمار کنترل دخانیات در ایران :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» تمبر روز جهانی مبارزه با دخانیات6 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» تمبر روز جهانی مبارزه با دخانیات5 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» تمبر روز جهانی مبارزه با دخانیات4 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» تمبر روز جهانی مبارزه با دخانیات4 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» تمبر روز جهانی مبارزه با دخانیات3 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» تمبر روز جهانی مبارزه با دخانیات2 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» تمبر روز جهانی مبارزه با دخانیات1 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» بیست دو پیشنهاد صمیمانه برای ترک سیگار موفق :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» هفتاد باور غلط و خرافی در باره دخانیات :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» عقل کل :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» اعتراض :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» تنبلی ارثی! :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» قطران بخار سیاه :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» (مرگ چهارده سال زودتر به سراغ زنان سیگاری می رود) :: ۱۳٩٠/۱/۱۸